" " " "

RADYOLOJİ

Radyoloji

Radyoloji; çeşitli modern görüntüleme yöntemlerini hastalıkların tanı ve tedavisi amacıyla kullanan, tıbbın son derece geniş kapsamlı bir alt dalıdır. Bu alanda yapılan çalışmalarla diğer tüm branşlara destek olan Radyoloji, hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir rol üstlenmektedir. Mağusa Yaşam Hastanesi Radyoloji Bölümü; modern tıbbın sunduğu tüm imkanları son teknoloji cihazlar ile eksiksiz sunmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarının ihtiyacı olan Radyoloji hizmetlerinin tümü, tek merkezden, deneyimli uzman hekimler ve profesyonel sağlık ekibi ile verilmektedir. Diğer bölümler ve uzman hekimlerle sıkı bir bağ içinde olan Radyoloji Bölümü’nde, görüntüleme hizmetlerinin yanı sıra girişimsel işlemler de gerçekleştirilmektedir. Cerrahi operasyonlara alternatif olan bu girişimsel operasyonlarda özel müdahale teknikleri kullanılmakta ve bu teknikler sayesinde ameliyata gerek kalmadan tedavi uygulanabilmektedir. Böylece iyileşme süreleri kısalmakta, hasta ve hasta yakınları için sağlanan konfor ve memnuniyetleri artmaktadır.

Bu Bölüme Ait Uzman Doktorlarımız

UZM.DR. VEDİA METTİ YALÇIN

Radyoloji