" " " "

GÖZ HASTALIKLARI

Göz Hastalıkları

Gözlerimiz dış dünyayı görmemizi ve algılamamızı sağlayan en önemli duyu organımızdır. Çeşitli hastalıklar sonucu gözün farklı bölümlerinde oluşan bozukluklar görme kalitesini azaltır hatta körlüğe neden olabilir. Hastalıkların erken tanı ve doğru tedavisi çok önemlidir. Göz muayenesinde kullanılan cihazlar birçok hastalığın kolayca tanınmasını sağlamaktadır. Bu sebeple Mağusa Yaşam Hastanesi’nde göz muayenesi; deneyimli uzman kadrosu tarafından en ileri tetkik cihazları kullanılarak titizlikle gerçekleştirilir. Katarakt Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Bu matlaşma sonucunda görme kalitesi azalır, renkler soluklaşır ve ışığa karşı hassasiyet gelişebilir. Katarakt daha çok orta ve ileri yaşlarda görülmesine rağmen, yenidoğan bebeklerde, travma sonrası, üveit hastalığı olanlarda ve uzun süre kortizon kullanan insanlarda da görülebilir. Kataraktın ilaçla tedavisi ve ilerlemesini engellemek için yapılabilecek bir tedavi yoktur. Katarakt cerrahisi günümüzde fakoemülsifikasyon adı verilen modern teknikle yapılmaktadır. Hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur, aynı gün taburcu edilir ve bir gün sonra kontrole çağrılır. Ameliyat uyuşturucu damla yardımıyla yapılır, herhangi bir enjeksiyona ihtiyaç duyulmaz. Ağrısız ve dikiş gerektirmeyen bir yöntemdir. Matlaşan mercek alınır ve yerine yapay mercek yerleştirilir. Bu mercek ömrünüz boyunca yerinde kalır. Ancak mercekte zamanla matlaşma olabilir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa birkaç dakika süren ve kolayca yapılan laserle mercek tekrar saydam hale getirilir. Retina Hastalıkları Retina,göz küresinin iç duvarını kaplar, görmeyi sağlayan ışığa ve renge duyarlı hücrelerin bulunduğu ağ tabakadır. En sık görülen retina hastalıkları şunlardır: Yaşa Bağlı Sarı Nokta Hastalığı Görmede azalma ve kırık görme şikayeti olan yaşlı hastalarda şüphelenilmelidir. Göze enjeksiyon yapılması gerekebilir. Şeker Hastalığına Bağlı Retina Bozukluğu Diyabeti olan tüm hastaların yıllık olarak retina taraması yaptırması çok önemlidir. Erken teşhis ve doğru tedavi ile önlenebilen körlük nedenleri arasında ön sıralardadır. Tedavide laser, göze ilaç enjeksiyonu veya ameliyat gerekebilir. Retina Damar Tıkanıklıkları Özellikle hipertansiyonu ve şeker hastalığı olanlarda görülür. Görme merkezini etkilerse görmede azalma şikayetine neden olur. Tedavide laser ve göze ilaç enjeksiyonu yapılır. Retina Dekolmanları Ve Yırtıklar Hasta şimşek çakması, görmede azalma veya gölgelenme ve uçuşan sinekler görme şikayeti ile başvurur. Retinada yırtık varsa ve erken yakalanmışsa laser tedavisi yeterli olabilmektedir. Retina tabakalarında ayrışma (dekolman) varsa ameliyat gerekebilir. Bu yaygın hastalıklar dışında doğumsal anomaliler, tümörler, makula deliği ve travmalar da retina tabakasına zarar verebilen diğer hastalıklardır. Glokom (Göz Tansiyonu) Glokom, göz içi sıvısının iyi boşalamaması nedeniyle göz içi basıncın yükselmesi ve görme sinirinin hasar görmesidir. Her yaşta görülebilir fakat 40 yaşından sonra sıklığı artar. Sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Genellikle hiçbir belirti vermez . İlerleyip merkezi görmeyi etkileyene kadar farkedilmeyebilir. Glokoma bağlı görme kaybı düzeltilemez. Dolayısıyla düzenli olarak göz tansiyonu kontrolleri yapılmalıdır. Erken safhada teşhis edilirse görme kaybı yavaşlatılabilir hatta önlenebilir. Özellikle ailesinde göz tansiyonu olan kişilerin 40 yaşından 50 yaşına kadar 2 yılda bir,50 yaşından sonra ise her yıl göz tansiyonu ölçümlerini yaptırması önerilmektedir. Ailede glokom öyküsü dışında göz tansiyonu açısından risk altında olan kişiler uzun süre kortizon kullananlar, yüksek hipermetropisi veya myopisi olanlar, diyabet hastaları ve retina hastalığı olanlardır. Tedavide çoğu zaman damlalar yeterlidir. Bu damlaların uzun süre, çoğu zaman ömür boyu kullanılması gerekmektedir. Diğer tedavi seçenekleri laser ve ameliyattır. Kornea Kornea, gözün ön kısmında yer alan, görüntünün ağ tabaka üzerinde odaklanmasını sağlayan ve gözü koruyan saydam tabakadır. Korneanın ön yüzeyi gözün temel kırıcı bileşenidir (diğer kırıcı bileşen mercektir).Bu tabakayı tutan hastalıklar sonucunda saydamlığı bozulursa görme azalır. Sık görülen kornea hastalıkları şunlardır: Keratit: Enfeksiyon veya başka etkenler sonucu korneanın iltihaplanmasına verilen genel addır. Erken teşhis ve tedavisi önemlidir. Keratokonus: Korneanın ilerleyici olarak incelmesi ve dikleşmesidir. Hastalık genellikle ergenlik döneminde başlar ve yaklaşık 40 yaşına kadar ilerler. Tedavide cross-link, sert kontakt lensler, korneaya halka yerleştirilmesi veya kornea nakli gerekebilir. Kuru göz: Hastalar batma, yanma, kızarıklık, ara ara bulanık görme, gözlerde yorgunluk hissi, veya kontakt lens kullanımında zorluk şikayeti ile başvururlar. Gözyaşı tabakasının yetersiz veya kalitesiz olması veya fazla buharlaşması sonucunda kornea yüzeyinde kuru bölgeler oluşur. Hayat kalitesini düşüren bu hastalıkta damla tedavisi hastayı genellikle rahatlatır. Üveit Göz küresini saran tabakalardan biri olan üvea, en dış kısımdaki sklera (gözün beyaz duvarı) ve retina (ağtabaka) arasında bulunur ve gözün damarlarının büyük kısmı bu tabakadadır. Üveit bu tabakada çeşitli nedenlerle oluşan iltihaplanmadır. Birçok nedeni vardır. Enfeksiyonlara bağlı oluşabileceği gibi romatizmal hastalıkların seyrinde de oluşabilir. Bir veya her iki gözü etkileyebilir. Birden fazla atakla seyredebilir. Belirtileri şunlardır: Bulanık görme Uçuşan sinekler, noktalar görme Gözde ağrı Kızarıklık Işığa karşı hassasiyet Hastalığın erken teşhis edilmesi, üveite bağlı ikincil sorunlardan kaçınmak açısından önemlidir. Tedavide damlalar kullanılır. Uzun süren ve çok sayıda üveit atağı geçiren kişilerde katarakt, göz tansiyonu, retina ve kornea problemleri gelişebilir ve ek tedaviler ve cerrahi işlemler gerekebilir. Çocuk Göz Sağlığı Çocuklarda göz hastalıklarının erken teşhisi büyük önem taşır. Erken yaşta tespit edilmeyen kırma kusurları (myopi, hipermetropi ve astigmatizma) (gözlük ihtiyacı), göz tembelliği ve gözlerde kaymaya (şaşılık) neden olabilir. Şaşılık tedavisinde gözlük kullanımı, kaymayan göze doktorunuzun belirleyeceği şekilde kapama yapılması, ameliyat veya bunların hepsi gerekebilir. Göz tembelliğinde de kullanılan kapama tedavisinin en son hangi yaşa kadar etkili olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber 12 yaşına kadar olumlu yanıt alınmaktadır. Kırma kusurları dışında çocuklarda görmeyi azaltan diğer göz hastalıkları katarakt, göz tansiyonu, üveit, kornea ve retina hastalıklarıdır. Bunlarda da erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Bu nedenlerle aile hekimi veya aile herhangi bir sorun görmediği sürece çocuk ilk olarak 1 yaşında sonrasında da okul öncesi dönemde tarama için göz muayenesinden geçirilmelidir. Aşağıda sıralanan belirtileri gözlediğinizde çocuğunuzu vakit kaybetmeden göz doktoruna götürünüz: Gözlerde kayma Takip etmeme Gözlerde titreme Gözbebeğinde beyaz görünüm Kızarıklık, sulanma, çapaklanma Kısarak bakma ve görmek için cisme yaklaşma 32 haftadan erken doğan tüm prematüre bebekler ve 1500 gr’dan az kiloyla doğan tüm bebekler Dışarı çıktığında bir gözünü kapatması Başını sağa, sola, omzuna, yukarı veya aşağı çevirerek bakma Etrafındaki cisimlere çarpması

Bu Bölüme Ait Uzman Doktorlarımız

Uzm-Dr-Ozkan-KORUN2

UZM.DR.ÖZKAN KORUN

Göz Hastalıkları

Uzm_Dr_Huseyin_Hakkı_Sezgin_GOZ_DOKTORU2

UZM.DR.HÜSEYİN HAKKI SEZGİN

Göz Hastalıkları

sifa-ozbengi

UZM.DR.ŞİFA ÖZBENGİ

Göz Hastalıkları