" " " "

PSİKİYATRİ

Psikiyatri

İnsanın; duygusal, zihinsel yetileri ile davranışlarında, çevreye uyumunda görülen sorunların incelenmesi, tanımlanması, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan tıp dalıdır. “Psikiyatri” terimi ilk defa 1808 yılında alman psikiyatrist Johann Christian Reil tarafından kullanılmıştır. Kelime anlamı ise tıbbi ruhsal tedavidir. Psikiyatri alanı ile ilgilenen hekimlere psikiyatrist (psikiyatri uzmanı) denir. Tanı için klinik görüşmeleri, muayeneleri, laboratuvar tetkiklerini, psikolojik testleri ve görüntüleme yöntemlerini kullanan psikiyatri , belirlediği bozukları farmakoterapi (ilaç tedavisi) ve psikoterapi ile tedavi etmektedir. Psikiyatrinin ilgi alanına giren bozukluklar şu şekilde özetlenebilir: Duygudurum Bozuklukları Depresif Bozukluklar, İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları (Bipolar Bozukluk) Kaygı Bozuklukları Panik Bozukluk, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Özgül Fobiler, Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Psikotik Bozukluklar Şizofreni, Sanrılı Bozukluk (Gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu durumlar) Yeme Bozuklukları Anoreksia ve Bulimia Nervoza Uyum Bozuklukları Cinsel İşlev Bozuklukları Uyku Bozuklukları Kişilik Bozuklukları Liyezon Psikiyatrisi Diabet, obezite , kanser gibi bedensel hastalıklarda meydana çıkan ruhsal bozukluklar Alkol ve Diğer Madde Kullanım Bozuklukları

Bu Bölüme Ait Uzman Doktorlarımız

123

UZM.DR. OSMAN ŞEHİTOĞULLARI

Psikiyatri Uzmanı

123

UZM.DRM. AYŞEGÜL BİÇER

Psikiyatri Uzmanı