" " " "

NÖROLOJİ

Nöroloji

Nöroloji, beyin ve sinirlerin hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Beyin ve onun uzantıları olan sinirler vücudumuzdaki bütün organların düzen içinde çalışmasında merkezi bir göreve sahip olduklarından hastalıklarının erken tanınması ve tedavi edilmesi son derece önemlidir. Güncel bilimsel gelişmeler nörolojik hastalıkların sınıflanmasını ve farklı disiplinler halinde değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. En sık görülen nörolojik hastalıklar arasında; • Migren • Vertigo (Baş Dönmesi) • Beyin damar hastalıkları (inme, felç) • Epilepsi (sara) • Multipl Skleroz (MS) • Parkinson Hastalığı • Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları • Kas Hastalıkları • Uyku bozuklukları sayılabilir. Nörolojik hastalıkların teşhisinde bazı cihazlar kullanılmakta ve bunlar hastanın klinik özellikleri ve muayenesi ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu cihazlardan bazıları; • Kranial MR • Kranial BT • EMG (Elektromyografi) • EEG (Elektroensefalografi) • Doppler USG’ dir. Yukarıda bahsi geçen incelemelerden EEG ve EMG nöroloji bölümü bünyesinde gerçekleştirilen tetkiklerdir. EEG Kısaca beyin elektriksel işlevinin bir kağıt üzerine veya artık günümüzde daha yaygın olarak dijital ortama aktarılmasıyla elde edilen verilerin değerlendirildiği bir inceleme yöntemidir. Daha çok epilepsi hastalığının teşhis ve takibinde kullanılmakla beraber farklı birçok nörolojik hastalığın da teşhisinde de faydalanılmaktadır. EMG Sinir liflerinin, kasların ve omuriliğin bağlantı noktalarındaki hastalıklar ile sinir liflerinde sinyal iletiminin de herhangi nedenle kesintiye yol açabilecek hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılır. Örneğin şeker hastalığının yol açtığı sinir liflerindeki tahribatının teşhisi ve takibinde, yoğun olarak ellerde uyuşma ile seyreden sinir liflerinin geçtikleri dar noktalarda sıkışması ve fonksiyon kaybıyla sonuçlanan bilek kanalı sendromunun teşhis ve takibinde kullanılmaktadır. Bu hastalıkların yanı sıra daha çok sayıda sinir liflerini, kasları, omuriliği ön planda etkileyen nörolojik hastalıkların teşhisinde EMG’den yararlanılmaktadır. MS (Multipl Skleroz) Bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Kısaca, bağışıklık sistemimizin beyin ve omurilikteki sinirlerin etrafını saran kılıflara karşı hatalı bir şekilde, ataklar halinde saldırması ve hasar vermesine bağlı kronik bir hastalıktır. Bağışıklık sistemimizin hasar verdiği sinire göre en sık tek gözde görme kaybı ya da bulanıklık, vücudun bir tarafında güç kaybı ya da uyuşukluk gibi şikayetlerle ortaya çıkar. MS (Multipl Skleroz), Daha çok genç erişkinlerde görülen ve özellikle Kuzey Amerika’ da travmadan sonra bu yaş grubunda özürlülüğün en sık nedeni olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde de yapılan yeni çalışmalara göre sıklığı giderek artmaktadır. MS, çok çeşitli nörolojik hastalıklarla karışabileceğinden erken teşhisi ve tedavisi özürlülüğün gelişmesinin erken safhada önüne geçilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu aşamada, MS konusunda deneyimli bir nöroloji uzmanının doğru teşhis koyması ve güncel kılavuzlar ışığında doğru tedavinin verilip takiplerin düzenli yapılması gerekmektedir. Hastanemiz, özellikle MS konusunda deneyimli kadrosu, donanımı ve tedavi üniteleriyle öne çıkmakla beraber, diğer birçok nörolojik hastalığın tetkik, teşhis ve tedavisi güncel tıbbın bütün imkanları ile son teknoloji laboratuvar yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Bu Bölüme Ait Uzman Doktorlarımız

UZM.DR.SUZAN YALINKAYA

Nöroloji