" " " "

ANESTEZİ VE REANİMASYON

Anestezi ve Reanimasyon

Modern tıpta anestezi, hastaya cerrahi girişimin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan “duyusuzluk” halidir. Anestezi, öncelikle hastaya bilinç kaybı sağlar. Hastada ağrı duyusunu ortadan kaldırır. Anesteziyoloji, herhangi bir cerrahi girişim öncesinde, esnasında ve sonrasında, hastanın güvenliğini gözeten; ağrı duyusunun giderilmesi dahil olmak üzere tüm bakımına yoğunlaşan tıbbi bir bilim dalıdır. Anesteziyoloji ve ReanimasyonAnestezi uzmanı, Tıp Fakültesi mezunu, bu dalda dört yıllık uzmanlık eğitimi almış olan, ileri tıp teknolojilerini kullanabilen ve bu bilgi ve becerisi ile sizin ameliyat sürecinizi güvenle geçirmenizi ve sağlığınıza kavuşmanıza olanak sağlayan kişidir. Ancak ameliyat sırasında sadece duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Anestezi ekibinin en önemli görevlerinde biri “Ameliyat sırasında, dolaşım, solunum gibi yaşamsal bulgularınızı da kontrol altında tutulmaktadır. Bu anlamda aslında anestezi doktorunuz ameliyat sırasında sizin her bakımdan koruyucunuzdur. Anestezi doktorunuz ameliyat öncesi sizi mutlaka muayene eder ve yapılacak ameliyat için en uygun anestezi yöntemine sizinle birlikte karar verir. Ayrıca anestezi hekimlerinin bir sorumluluğunun da yoğun bakım ünitelerindeki hastaların takip ve tedavisi olduğu unutulmamalıdır. Genel Anestezi Hasta, mutlaka ameliyattan önce anestezist tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme esnasında hastanın içinde bulunduğu tıbbi durum anestezi uzmanı tarafından gözden geçirilir. Var olan hastalıkları, cerrahi işlemin gerekçesi mutlaka değerlendirilir ve bunların sonucunda anestezi uzmanı hastanın nasıl bir anestezi türünü seçeceğini hastasıyla birlikte karar verir Eğer hasta anestezi altında tamamen şuursuz ise buna “Genel Anestezi” denir. Genel anesteziyi mutlaka anestezist vermelidir. Günümüzde artık anestezinin yanında mutlaka bir teknisyen yardımcı bulunuyor. Genel anestezi için pek çok ilaç kullanılır. Anestezi için damara verilen ilaçlar olduğu gibi, oksijen ile birlikte kullanılan gazlar da tercih edilebilir. Her zaman hastanın özelliğine göre uygun ilaçlar seçilir. Günümüzde modern tıbbın geliştirdiği eskiye göre çok daha iyi sonuçlar veren ilaçlar kullanılmaktadır. Bölgesel Anestezi Vücudun belli bir kısmının; ( bacak, göğüs, kol vb. ) ilaç enjekte ederek uyuşturulmasına “Bölgesel Anestezi” adı verilir. Bunun da epidural, spinal, ve sinir bloğu gibi çeşitleri vardır. Lokal Anestezi Sadece girişimin yapıldığı kısmın uyuşturulması “lokal anestezi” olarak adlandırılır. Daha çok küçük cerrahi girişimlerde faydalanılır. Uyuşturma işlemini ameliyatı yapacak olan doktorunuz yapabilir, ancak solunum ve dolaşım gibi yaşamsal fonksiyonlarınızın takibi ihtiyacı doğduğunda sizinle anestezi doktorunuz ilgilenecektir. Ameliyattan Önce Anestezi ekibi, ameliyatın öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere sürekli yanınızdadır. Sizin sağlık durumunuzu inceler. Sizi odanızda ziyaret edip, yapacaklarını anlatır. Daha önce geçirdiğiniz hastalıklar ve ameliyatlar varsa bunlar hakkında bilgi alır. Ameliyat öncesi size gerekli olan ilaçları ve tetkikleri yaptırır. Hastalığınıza, bu tetkiklerin ve muayenelerin sonucuna göre size en uygun anestezi yöntemini seçer. Ameliyat Sırasında Anestezi uzmanınız öncelikle ameliyatta ağrı duymamanız için duyusuzluğa yol açan gerekli ilaçları verir. Ameliyat süresince kalbinizin ve akciğerlerinizin düzenli çalışmasını kontrol eder, bunların ve diğer organlarınızın iyi bir şekilde çalışması için gerekli tedavileri yapar. Anestezistiniz, ameliyat boyunca sizinle birliktedir ve sizin en yakın koruyucunuzdur. Başınızdan bir an olsun ayrılmayarak cerrahınız bütün dikkatini kendi işine vermesine olanak sağlar. Ameliyattan Sonra Bir anestezi uzmanı sizi yalnızca uyutmakla görevli değildir, aynı zamanda uyandırmakla da yükümlüdür. Onun diğer önemli bir işi de ameliyatta aldığınız ilaçların etkisinden kurtulmanızı sağlamaktır. Ayrıca ameliyattan sonra da ağrı duymamanız ve sağlıklı kalmanız için gerekli bakım ve tedavileri hazırlamak ve uygulamak da anestezi uzmanının görevleri arasında yer almaktadır.

Bu Bölüme Ait Uzman Doktorlarımız

123

UZM.DR. ÇAĞATAY ÇELİK

Anestezi ve Reanimasyon